Studenti GUH

Webové stránky studentiguh.cz slouží především jako prostředek prezentace studentské činnosti. Může se jednat o aktivity, projekty, práce ajn.

Obsah a správa stránek jsou v nejlepším případě plně v režii studentů.

Máte-li zájem o prostor k publikaci na našem webu, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám se vším pomůžeme tak, aby se dobré věci dostaly na světlo světa.

KONTAKT

dotazy, nápady, připomínky

Informatika a výpočetní technika

Grafika

Grafické výstupy od primy až po 2. ročník a sexty. Ve výuce jsou využity různé editory, např. malování, IrfanView, GIMP, Inkscape, SketchUp nebo Zoner Photo Studio.

Audio

Ukázky audio nahrávek zpracovaných v editoru zvuku Audacity.

Video

Práce studentů související s problematikou pořízení a zpracování video záznamů. Sekce obsahuje také ukázky videí s vloženými titulky.

Web

Webové stránky studentů 1. ročníků a kvint vytvořené zejména za pomoci redakčního systému WordPress, ze šablon nebo vlastním HTML a CSS kódem.

GUH_dobyvatel

GUH dobyvatel je série her určená všem žákům, studentům, zaměstnancům a přátelům školy bez rozdílu věku. Z každé hry získávají dobyvatelé body do celkového pořadí. Na konci školního roku bude vyhlášen a odměněn nejlepší hráč, tzn. GUH dobyvatel.

Stránky školního parlamentu